ἐπανισώσῃ

ἐπανισώσηι , ἐπανίσωσις
making equal
fem dat sg (epic)
ἐπανισόω
make equal
aor subj mid 2nd sg
ἐπανισόω
make equal
aor subj act 3rd sg
ἐπανισόω
make equal
fut ind mid 2nd sg
ἐπανισόω
make equal
aor subj mid 2nd sg
ἐπανισόω
make equal
aor subj act 3rd sg
ἐπανισόω
make equal
fut ind mid 2nd sg
ἐπανῑσώσῃ , ἐπανισόω
make equal
futperf ind mp 2nd sg
ἐπανῑσώσῃ , ἐπανισόω
make equal
futperf ind mid 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.